סיור במפעל

1-ערבוב סיליקון.

חומר 2 חיתוך.

3-גיבוש בלחיצה חמה.

4-IPQC.

5-הסר צד.

6-הדפסה.

7-תרסיס שמן.

8-FQC.

9-אריזה.

10-משלוח.